สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประจำปีการฝึกอบรม 2567
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก) ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1
ประชาสัมพันธ์การขอ QR Code เพื่อเก็บสะสมคะแนน เฉพาะด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชสำปรับการประชุมวิชาการที่ไม่ได้จัดโดยสถาบันฝึกอบรมฯ
Newsletter Vol.1 Invitation to AOFOG 2024 In Busan, Korea
แจ้งกำหนดการขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ (แผน ข)
ประชาสัมพันธ์การปรับราคาหนังสือแสดงความยินยอมรับการรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ (Consent Form)
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนแพทย์สมัครสมาชิกแพทยสมาคมฯ
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น นรีเวชทางเดินปัสสาวะผู้ป่วยนอก (Ambulatory Urogynecology)
FIGO endometrial cancer staging: 2023 update
ขอเชิญร่วมนำเสนอประกวดผลงานทางวิชาการ
ประกาศ ยกเลิกการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญฯ อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม
ประกาศจุดยืน เรื่อง การผ่าตัดคลอด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖)
FIGO Special Webinars
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสูตินรีเวช กลางปี 2567
ประชาสัมพันธ์การขอ QR Code เพื่อเก็บคะแนน CME ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
การต่ออายุประกาศนียบัตรในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช