สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช พ.ศ. 2567

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตร
ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช


   **หมายเหตุ ใน LOGBOOK หากมีเพิ่มเติมในส่วนไหน ให้ใส่ในช่อง REMARK


   **แนวทางการส่ง VIDEO การผ่าตัด หลักสูตรประกาศนียบัตรผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช สามารถดูรายละเอียดได้จากลิงค์ https://youtu.be/TmnoPsYFPho

   ขอความร่วมมือแทรกภาพแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดไว้ด้านบนขวาของจอ ตามประกาศรับสมัครสอบฯ


   => การนำส่งเอกสารใบสมัครสอบ ส่งเอกสารทั้งหมดมายังราชวิทยาลัยสูติฯ:
   สำนักงานเลขาราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
   **หากมีข้อสงสัยติดต่อ 02-716-5725 (คุณจิรนันท์ ทองแก้ว)