สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

แนวทางเวชปฏิบัติของราชวิทยาลัยสููตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย (RTCOG Clinical Practice Guideline)

Clinical Practice Guidelines Issue Vol. 3

 1. การป้องกันและรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอด (Prevention and Management of Postpartum hemorrhage)

 2. การดูแลความดันโลหิตสูงในสตรีตั้งครรภ์ (Management of Hypertensive disorders in Pregnancy)

 3. การดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 (Management of Covid-19 Infection in Pregnancy)

 4. การคลอดไหล่ยาก (Shoulder Dystocia)
 5. การดูแลสตรีตั้งครรภ์ภายหลังทำหมันหญิง (management of pregnancy after female sterilization)

 6. การเฝ้าระวังทารกในครรภ์ระยะคลอด (Intrapartum fetal monitoring)

 7. การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ (Antepartum Fetal Surveillance)

 8. การดูแลรักษาภาวะเจ็บครรภ์คลอดและถุงน้ำคร่ำรั่วก่อนกำหนด (Management of Preterm Labor and Preterm Prelabor Rupture of Membranes)

 9. การดูแลรักษาโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Management of Endometriosis)

 10. การป้องกันมะเร็งปากมดลูกปฐมภูมิ (Primary Prevention of Cervical Cancer)

 11. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer Screening)

 12. การวินิจฉัยและรักษาภาวะปวดระดูปฐมภูมิ (Diagnosis and Treatment of Primary Dysmenorrhea)

 13. การดูแลรักษาเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก (Management of Myoma Uteri)

 14. การดูแลสตรีที่ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ (Management of Women with Abnormal Cervical Cancer Screening Results)

 15. การดูแลรักษาสตรีที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นรอยโรคปากมดลูกชนิด Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN) และ Adenocarcinoma In Situ (AIS) (Management of Women with Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN) and Adenocarcinoma In Situ (AIS)

 16. การรักษาด้วยฮอร์โมนในวัยหมดระดู (Menopausal Hormone Therapy)

 17. การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติกรรรม (Ultrasound) (เอกสารความรู้สำหรับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ)

 18. ความแม่นยำของคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อวินิจฉัยความพิการของทารกในครรภ์ (เอกสารความรู้สำหรับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ)

 19. การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดโดยการเจาะน้ำคร่ำ (Amniocentesis) (เอกสารความรู้สำหรับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ)

 20. การผ่าท้องทำคลอด (Cesarean Section) (เอกสารความรู้สำหรับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ)

 21. การผ่าตัดมดลูก (Hysterectomy) (เอกสารความรู้สำหรับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ)

 22. การผ่าตัดไส้ติ่งแบบเลือกได้ (Elective Appendectomy)

 23. การขูดมดลูกเพื่อรักษาการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ (เอกสารความรู้สำหรับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ)

 24. การขูดมดลูกแบบแยกส่วน (เอกสารความรู้สำหรับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ)

 25. การผ่าตัดเลาะเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกผ่านหน้าท้อง (Myomectomy)

 26. การทำหมันสตรี (Female Sterilization)