ภาษาไทย | English


Residency news

hotline
 

ระบบสมาชิก

  ชื่อ
 
  นามสกุล
 
  รหัสผ่าน
 
    Login Problem? หากมีข้อขัดข้องในการ login กรุณาติดต่อ สำนักงานราชวิทยาลัยสูติฯ โทรศัพท์ 02-7165721-22 หรือ 02-7165724
สมาชิกเช็คอีเมล
กรุณากรอกอีเมลของท่าน
สมัครจดหมายข่าว
ยกเลิก

11 เมษายน 2560

ประกาศแพทยสภา ที่ 4/2560 เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ. 2560 รอบที่ 2
ประกาศแพทยสภา ที่ 4/2560 เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/ แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม พ.ศ. 2560 รอบที่ 2

อ่านรายละเอียด

03 เมษายน 2560

ประกาศจำนวนตำแหน่งการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2560 รอบที่ 2
ประกาศจำนวนตำแหน่งการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2560 รอบที่ 2

อ่านรายละเอียด

17 มีนาคม 2560

ตรวจสอบและดาวน์โหลดผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1
ให้แพทย์ประจำบ้านที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อและดาวน์โหลดผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1

อ่านรายละเอียด

21 กุมภาพันธ์ 2560

การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ พ.ศ. 2560
ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ พ.ศ. 2560

อ่านรายละเอียด

20 กุมภาพันธ์ 2560

ใบสมัครสอบวุฒิบัตรฯ อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม พ.ศ. 2560
ใบสมัครสอบวุฒิบัตรฯ อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม พ.ศ. 2560

อ่านรายละเอียด

20 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม พ.ศ. 2560
ประกาศการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม พ.ศ. 2560

อ่านรายละเอียด

20 กุมภาพันธ์ 2560

ใบสมัครสอบวุฒิบัตรฯ อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 2560
ใบสมัครสอบวุฒิบัตรฯ อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 2560

อ่านรายละเอียด

20 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ พ.ศ. 2560
ประกาศการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ พ.ศ. 2560

อ่านรายละเอียด

20 กุมภาพันธ์ 2560

ใบสมัครสอบวุฒิบัตรฯ อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 2560
ใบสมัครสอบวุฒิบัตรฯ อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 2560

อ่านรายละเอียด

20 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ พ.ศ. 2560
ประกาศการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ พ.ศ. 2560

อ่านรายละเอียด

20 กุมภาพันธ์ 2560

ใบสมัครสอบวุฒิบัตรฯ อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช 2560
ใบสมัครสอบวุฒิบัตรฯ อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช 2560

อ่านรายละเอียด

20 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช พ.ศ. 2560
ประกาศการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช พ.ศ. 2560

อ่านรายละเอียด

20 กุมภาพันธ์ 2560

ใบสมัครสอบวุฒิบัตรฯ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2560
ใบสมัครสอบวุฒิบัตรฯ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2560

อ่านรายละเอียด

20 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา พ.ศ. 2560
ประกาศการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา พ.ศ. 2560

อ่านรายละเอียด

02 กุมภาพันธ์ 2560

คำแนะนำการผสมเทียมด้วยการฉีดอสุจิเข้าโพรงมดลูกเพื่อลดอัตราการตั้งครรภ์แฝด
คำแนะนำการผสมเทียมด้วยการฉีดอสุจิเข้าโพรงมดลูกเพื่อลดอัตราการตั้งครรภ์แฝด

อ่านรายละเอียด

ก่อนหน้า «  หน้า  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  » ต่อไป